15.555,00 NOK

Basic Mentor - lær å gjøre basic lesninger

Human Design Skolen - går dypt ned i disse temaene:

Teorien bak de 9 sentrene

Kombinasjonen av definerte og udefinerte senter (og kanalene mellom dem) skaper type, definisjon & autoritet. Sentrene påvirker hverandre og hvilken definisjon du har gir dybde til en grunnleggende informasjon om strategi og typer. 

En projector er ikke bare en projector, det er mye mer som spiller inn.

Autoritet i dybden

Autoritetene følger sitt bestemte hiarki, som også er viktig å vite om når du skal se på et human design kart som helhet. Hvordan autoritets-senteret er koblet til andre deler i kartet har også betydning for hvordan den uttrykkes hos den enkelte. 

Energien i de 9 sentrene

Et skikkelig dypdykk i alle de 9 sentrene og energiene som bor der. Vi ser også på tilknytning til biologien og not self i hvert senter.

Her lærer du hvilken energi som er tilgjengelig for deg (eller din klient) og hvor de potensielt kan komme på avveie.

Definisjon

Gir et nytt lag av dybde i lesingen av kartet. Definisjon er et av de store temaene vi kan se i kartet og den kan gi verdifull innsikt om hvilke miljøer du jobber best i og hvor du holder mest potensiale for farging fra andre.

Se hele bildet

Gjennom å studere, integrere og praktisere vil du lære å se helheten i kartene og kunne male et bilde av den du leser kartet til. 

Din prosess er viktig

Gjennom denne utdanningen vil vi ta utgangspunkt i din egen decondition (gi slipp) prosess. Det vil hjelpe deg å integrere Human design i deg selv, på et dypt nivå og gi deg et trygt fundament å stå på i ditt videre arbeid. 

Mange velger å ta utdanningen kun for sin egen del, og oppdager underveis at dette er noe de vil integrere i sin eksisterende praksis, eller bruke til å skape seg et helt nytt levebrød. Alt er mulig <3 

Gjøre basic Human design lesinger

Etter utdanningen vil du med trygghet kunne gjøre basic human design lesinger. Med dyp kunnskap om de basic konseptene i Human Design, de 9 sentrene, definisjoner og sammenhengene mellom de store temaene i Human design, vil du kunne gi kundene dine et unikt bilde av deres design.

Dette kurset er også perfekt om du vil integrere Human design i din allerede eksisterende coaching-business.