Senter & Porter 

En håndbok Human design guider.

Hjertelig velkommen til din guide i senter og porter. Jeg har lagd denne guiden for at du skal kunne bruke den til å forstå ditt design bedre og for at du skal ha et enkelt verktøy å ta med deg når du skal guide andre i deres design.